กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยพูล ม.1 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าสลัว อากาศดี ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:40:39
 
บ.ห้วยพูล ม.1 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าสลัว อากาศดี ไม่มีฝนตก_นายไชยชิต เวชกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS