กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อไร่ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกมาประมาน 1 ชม. ช่วงเช้ามีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:26:31
 
บ.บ่อไร่ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกมาประมาน 1 ชม. ช่วงเช้ามีแดดออก_นายอำนาจ ยิ้มถนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS