FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก 12.00 - 13.00 น.

วันที่ 28 ก.ค. 2557 18:21:29
 
บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก 12.00 - 13.00 น._นายประมวล วงศ์สวัสดิ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel