กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หล่ายห้วย ม.8 ต.แม่ระมาด องแม่ระมาด จ.ตาก_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆกระจาย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:45:00
 
บ.หล่ายห้วย ม.8 ต.แม่ระมาด องแม่ระมาด จ.ตาก_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆกระจาย ไม่มีฝนตก_นายสมศรี มีทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS