กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วง ม.3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:35:40
 
บ.ม่วง ม.3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายบุญส่ง รักพ่อ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS