กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แฮะ ม.11 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40มม.ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:50:45
 
บ.แฮะ ม.11 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40มม.ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายวิน ปันคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS