กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนอุดม ม.8 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:00:26
 
บ.โนนอุดม ม.8 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกหนัก_นายบุญมี ผงธุลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS