กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยสุเทพ ม.9 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:24:17
 
บ.ดอยสุเทพ ม.9 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายขจร ประเสริฐศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS