กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันเก้ากอม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.5 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:25:45

บ.สันเก้ากอม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.5 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ นางสีพิน คำนาลักษณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS