กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางเหมาะ ม.9 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:23:36
 
บ.บางเหมาะ ม.9 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายมานพ พลภักดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS