กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักช่วง 14.00-15.00น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:30:32
 
บ.ปากเลข ม.9 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักช่วง 14.00-15.00น._นายวิชิต ปานหิรัญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS