กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางสังโต้ง ม.3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 18.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:12:16
 
บ.บางสังโต้ง ม.3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 18.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องทั้งวัน_นายสุเทพ ชำนิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS