กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทับช้าง ม.1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:40:54
 
บ.ทับช้าง ม.1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง_นายเปลี่ยน คงบุรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS