กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางปรุเหนือ ม.6 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:24:23
 
บ.บางปรุเหนือ ม.6 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายสุเชาว์ ศรีคง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS