กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
บริหารจัดการข้อมูลโดยหน่วยงาน >> แร่ >> ประโยชน์ของแร่ >> แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
โดโลไมต์

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2550

โดโลไมต์ (dolomite)   เป็นแร่หรือหินตะกอนที่ประกอบด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต [CaMg(CO3)2] เป็นส่วนใหญ่ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับหินปูน (CaCO3) จะต่างกันเล็กน้อยตรงที่โดโลไมต์ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดเจือจางรุนแรงนัก เนื้อหินมักจะมีรอยแตกขนาดเล็กค่อนข้างมาก ทำให้ผิวนอกขรุขระ โดโลไมต์จะหนักกว่าและแข็งกว่าหินปูนเล็กน้อย มีหลายสีเช่น สีขาว เทาและ เทาเข้ม ฯลฯ การกำเนิด การกำเนิดของแร่โดโลไมต์ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างแน่ชัดว่า โดโลไมต์ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการทุติยภูมิที่ทำให้อนุมูลแมกนีเซียมสามารถเข้าไปแทนที่อนุมูลแคลเซียมใน โครงสร้าง แร่ เดิมได้ ซึ่งในหลาย ๆ กรณีสภาพการณ์เช่นนี้ มักเกี่ยวข้องกับการเกิดแร่ในกลุ่มของอีแวพอไรต์ (evaporties) เช่น ยิปซัมและเกลือหิน ในประเทศไทยมักเกิดอยู่ใกล้เคียงกับเขาหินปูน เกิดเป็นชั้น หินปูนโดโลไมต์ (dolomitic limestone) หรือพบเป็นเกิดเพื่อนแร่ในสายแร่ตะกั่วหรือสายแร่สังกะสีที่ตัดผ่านหินปูน  แหล่งในประเทศ แหล่งโดโลไมต์อยู่บริเวณเขตติดต่อระหว่างอำเภอเมืองและท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี และอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดแพร่ ชลบุรี จันทบุรีและสงขลา  ประโยชน์ โดโลไมต์เป็นสินแร่หลักของโลหะแมกนีเซียม ใช้ทำแมกนีเซียซึ่งเป็นวัสดุทนไฟสำหรับการบุเตาถลุงเหล็ก ใช้ทำปูนซีเมนต์บางชนิด และใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก นอกจากนี้ยังใช้เป็นหินก่อสร้างหรือหินประดับได้อีก ด้วย การใช้โดโลไมต์ผสมในเนื้อดินในงานเซรามิกมีจุดประสงค์เพื่อลดจุดหลอมตัวของวัตถุดิบ แต่โดยทั่วไปมักใช้ในปริมาณน้อย และมักใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาเคลือบมากกว่าในเนื้อดิน  ผลผลิต ในปี พ.ศ.2539 ผลิตได้ 1,064,699 ตัน คิดเป็นเงิน 372.6 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2540 ผลิตได้ 803,511 ตัน คิดเป็นเงิน 281.2 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2541 ผลิตได้ 535,301 ตัน คิดเป็นเงิน 259.0 ล้านบาท 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS