กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันติคีรี ม.1 ต.แม่สองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:16:01
 
บ.สันติคีรี ม.1 ต.แม่สองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายพิสิษฐ์ ขันติกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS