กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันต้นเปา ม.7 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ปริมาณน้ำฝนเวลาปัจจุบัน 10 มม. ขระนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:22:28
 
บ.สันต้นเปา ม.7 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ปริมาณน้ำฝนเวลาปัจจุบัน 10 มม. ขระนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายบุญทรัพย์ หมื่นแสน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS