กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันนายาว ม.6 ต.ศรีถ้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:27:46
 
บ.สันนายาว ม.6 ต.ศรีถ้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายถวิล ใจธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS