กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่คำบ้านใหม่ ม.8 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:50:59
 
บ.แม่คำบ้านใหม่ ม.8 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายบุญธรรม คำพงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS