กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยปูใหม่ ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:02:37
 
บ.ห้วยปูใหม่ ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีแดดออก_นางภูสร ลาหู่นะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS