กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองสองห้อง ม.6 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:19:49
 
บ.หนองสองห้อง ม.6 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน_นายประสงค์ แก้วที
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS