กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ากะบาก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ช่วงบ่ายมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:13:31
 
บ.ท่ากะบาก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ช่วงบ่ายมีฝนตกปรอยๆ_นายสมศักดิ์ คล้ายจือ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS