กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มะนาวหวาน ม.4 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:15:29
 
บ.มะนาวหวาน ม.4 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย อากาศดี_นายเนียม รัตนบุรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS