กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองโสมง ม.6 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:05:48
 
บ.หนองโสมง ม.6 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย มีแดดออก_นายอดิพงษ์ ร่ามเข็มทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS