กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นายางกลัด ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:58:34
 
บ.นายางกลัด ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก_นางลำใย มาทฤทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS