กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทาสองท่า ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:05:47
 
บ.ทาสองท่า ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนปรอยๆเล็กน้อย_นายประสงค์ เพ็ญเลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS