กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาแฝก ม.4 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:17:29
 
บ.นาแฝก ม.4 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายบุญปัน คำจันดา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS