FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเนียม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. มีฝนตกหนักมาตั้งแต่เวลา 02.00 น. น้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว

วันที่ 16 ส.ค. 2557 09:23:45
 
บ.ห้วยเนียม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. มีฝนตกหนักมาตั้งแต่เวลา 02.00 น. น้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว_นายปรีชา โคทอง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel