กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กะรน ม.1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 63 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:28:41
 
บ.กะรน ม.1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 63 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นางประภา อรุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS