กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าโปร่ง ม.5 ต. โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีแดดอ่อนๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:56:59
 
บ.ท่าโปร่ง ม.5 ต. โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีแดดอ่อนๆ_นายสมศักดิ์ โสดาวัตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS