กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ามะปริง ม.7 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:43:54
 
บ.ท่ามะปริง ม.7 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายพนมไพร แท่นเหล็ก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS