กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กอบแก้ววัฒนาภิบ ม.6 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:05:01
 
บ.กอบแก้ววัฒนาภิบ ม.6 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตก_นางนิภา บุญช่วย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS