กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นานอน ม.5 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:05:39
 
บ.นานอน ม.5 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นางยุพิน สมพืช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS