กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาแฝก ม.4 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 13:43:09
 
บ.นาแฝก ม.4 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายบุญพัน คำจันดา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS