กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:44:10

บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก นายวินัย จันทร์เทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS