กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหลวง ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:35:46
 
บ.บ่อหลวง ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เมื่อคืนมีฝนตกปานกลาง_นายสาโรจน์ อุปจักร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS