กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วงสามปี ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มและมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:18:21
 
บ.ม่วงสามปี ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มและมีฝนตกปรอยๆ_นายสมศักดิ์ เทียมเพชร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS