กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปงทอง ม.7 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้้ 70 มม.ฝนตกตลอดทั้งคืน สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 13:51:39
 
บ.ปงทอง ม.7 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้้ 70 มม.ฝนตกตลอดทั้งคืน สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก ระดับน้ำในลำคลองลดระดับลงเเล้ว_นายประพจน์ จันตะมะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS