กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างาม ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:06:52
 
บ.ท่างาม ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งเมื่อคืนฝนตกเล้กน้อย_นายสุชีพ เมืองเกิด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS