กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกอนุ ม.9 ต.นายางสัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:24:22
 
บ.โคกอนุ ม.9 ต.นายางสัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสงวน อุดมนอก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS