กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองน้ำคัน ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีรแดดอ่อนๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:39:33
 
บ.คลองน้ำคัน ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีรแดดอ่อนๆ ไม่มีฝนตก_นายยงยุทธ ทองห่วง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS