กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยโรงใน ม.4 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกว้าง จ.แพร่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดอ่อนๆ เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:21:38
 
บ.ห้วยโรงใน ม.4 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกว้าง จ.แพร่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดอ่อนๆ เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง_นายนงลักษ์ งามใส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS