กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลวกงาม ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. บ่ายวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดอ่อนๆ ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:45:58
 
บ.ปลวกงาม ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. บ่ายวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดอ่อนๆ ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ_นายชวน ผสม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS