กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เมย ม.6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เย็นนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงบ่ายมีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 16:00:53
 
บ.แม่เมย ม.6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เย็นนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงบ่ายมีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย_นายสว่าง ซุยกาศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS