กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฟากทุ่ง ม.8 ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:27:17
 
บ.ฟากทุ่ง ม.8 ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก_นายสมหมาย นวลศรีใส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS