กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยนกแล ม.3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออกตลอดทั้งวัน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 20:10:41
 
บ.ห้วยนกแล ม.3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออกตลอดทั้งวัน ไม่มีฝนตก_นายสีมา ฟุ่มฟองฟู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS