กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บารมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_สภาพอากาศในวันนี้กลางวันอากาศร้อนร้อน ขณะนี้ไม่มีฝนตก ท้องฟ้ามืดสลัวๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 20:17:46
 
บ.บารมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_สภาพอากาศในวันนี้กลางวันอากาศร้อนร้อน ขณะนี้ไม่มีฝนตก ท้องฟ้ามืดสลัวๆ_นายอุทร  มีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS