กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศรีดอนมูล ม.2 ต.เเจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 20:19:35
 
บ.ศรีดอนมูล ม.2 ต.เเจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกเล็กน้อย_นายสมศักดิ์ อภิรักษ์วงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS