กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยคอม ม.4 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:10:36
 
บ.ห้วยคอม ม.4 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสุริน อินวรรณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS