กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ประไรโหนก ม.10 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆสลับหนักตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:34:26
 
บ.ประไรโหนก ม.10 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆสลับหนักตลอดทั้งวัน_นายสุนทร ลิขิตวัฒนชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS